เบรกเกอร์ Panasonic
     
Safety Breaker
     
Safety Breaker HB Type
 
2P1E
บรรจุ เล็ก 1 / ใหญ่ 50
ขนาดไฟ รหัส ราคาขาย (บาท/หน่วย) แรงดัน(AC) พิกัดกระแส
ฉับพลัน
10A BS1110YT 123 240V 1.5kA
15A BS1111YT 123 240V 1.5kA
20A BS1112YT 123 240V 1.5kA
30A BS1113YT 130 240V 1.5kA
40A BS1114YT 130 240V 1.5kA
 
Safety Breaker S-HB Type
 
2P1E
บรรจุ เล็ก 1 / ใหญ่ 50
ขนาดไฟ รหัส ราคาขาย (บาท/หน่วย) แรงดัน(AC) พิกัดกระแส
ฉับพลัน
3A BS23T 570 240V 1.5kA
5A BS25T 570 240V 1.5kA
6A BS26T 570 240V 1.5kA
10A BS210T 570 240V 2.5kA
15A BS215T 570 240V 2.5kA
20A BS220T 570 240V 2.5kA
30A BS230T 570 240V 2.5kA
Small Earth Leakage Breaker
 
2P0E
บรรจุ เล็ก 1 / ใหญ่ 50
ความไว/ กระแส รหัส ราคาขาย (บาท/หน่วย) แรงดัน(AC) พิกัดกระแส
ฉับพลัน
30A/ 15mA BJS3020 100S1A 500 200-240V 1.5kA
30A/ 30mA BJS3030 100S1A 500 200-240V 1.5kA
   
 
Consumer Unit
     
รหัส BQDC04A
 
4P
บรรจุ n/a
ราคาขาย Call บาท/หน่วย  
 
รหัส BQDC06A
 
6P
บรรจุ n/a
ราคาขาย Call บาท/หน่วย  
รหัส BQDC08A
 
8P
บรรจุ n/a
ราคาขาย Call บาท/หน่วย  
 
รหัส BQDC10A
 
10P
บรรจุ n/a
ราคาขาย Call บาท/หน่วย  
รหัส BQDC12A
 
12P
บรรจุ n/a
ราคาขาย Call บาท/หน่วย  
 
รหัส BQDC16A
 
16P
บรรจุ n/a

 

ราคาขาย Call บาท/หน่วย  
 
     
.
. .
Home | About us | Clients | Price list | Site map | Contact us
Copyright 2006 - Bangkok Industrial Provider Co., Ltd - All Right Reserve
Designed By MAMMOHOST.COM